Hvordan foregår en behandling?

Formålet med behandlingen er at aktivere og styrke kroppens egen evne til at genoprette sin naturlige balance og dermed mindske eller helt fjerne symptomer på sygdom.

Når du kommer første gang, er der afsat 1 ½ time til en grundig samtale om og undersøgelse af det, du ønsker behandling for. De efterfølgende behandlinger vil hver gang blive justeret i forhold til, hvordan du reagerer på behandlingen og de aktuelle symptomer. Hver enkelt behandling udøves på baggrund af en dybdegående og individuel diagnose, der ikke kun fokuserer på de aktuelle symptomer, men også på selve årsagen bag, så vi får fat i roden til lige netop DIN ubalance.

Selve behandlingen foregår ved, at der indsættes ganske tynde, sterile nåle i nøje udvalgte punkter fordelt på hele kroppen. I forbindelse med indstikket kan der opleves en fysisk reaktion i kroppen, såsom en krampende, strålende eller sitrende fornemmelse, som forsvinder kort efter indstikket.

Antallet af behandlinger vil variere afhængig af lidelsens karakter, omfang og varighed. Jo mere kronisk lidelsen er, jo længere vil behandlingsforløbet være. Der opleves dog ofte en bedring i løbet af 4-6 behandlinger. Behandlingen vil ofte ledsages af ”hjemmearbejde” i form af kost, livsstilsråd mm., når og hvis det er relevant for behandlingsforløbet.

Hos NÅL Akupunktur vægtes tiden med den enkelte klient højt. Der er sat god tid af til en grundig konsultation og behandling. Patienttider overlapper ikke, hvilket vil sige, vi altid kun ser én patient ad gangen.